Oferujemy kompleksową obsługę serwisową w zakresie ochrony PPOŻ, realizując przeglądy, konserwację i zaopatrzenie obiektów w sprzęt PPOŻ oraz wymaganą prawem dokumentację o ochronie przeciwpożarowej zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji z dn. 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków. Przepis ten podkreśla ważność i wytycza sposób przeprowadzania przeglądów technicznych oraz czynności konserwacyjnych urządzeń przeciwpożarowych.

więcej >